banner
lentebloempjes

 

Weetjes

Fijne en grove motoriek Ritme Voeding
Zindelijkheidstraining Slapen Zelfredzaamheid

Sociaal en emotionele
ontwikkeling
Taalontwikkeling Spelen en knutselen

 

Fijne en grove motoriek

Een kind ontwikkelt zich bijzonder snel de eerste jaren. Zowel de fijne bewegingen als de grove motoriek kennen een verbazingwekkende evolutie. De kinderen gaan van ongecontroleerde bewegingen tot precisiewerk. 
De begeleidsters besteden dagelijks aandacht aan de grove motoriek. Bij de baby’s staat men vooral stil bij het optillen van het hoofdje in buikligging, het rollen, het zitten met steun, het alleen zitten en het kruipen. Hierna oefent men in de andere groepen het kruipen, het rechttrekken, het rechtstaan, het stappen aan de hand en het zelfstandig stappen. 
Wat de fijne motoriek betreft, ziet men de kinderen evolueren van grijpreflex, het grijpen, van de ene hand naar de andere, het onderzoeken met de handen naar de pincetgreep en tweevingergreep, eten met een lepel, tekenen en zoveel meer. De kinderen werken dagelijks aan hun motorische ontwikkeling.