banner
lentebloempjes

 

Weetjes

Fijne en grove motoriek Ritme Voeding
Zindelijkheidstraining Slapen Zelfredzaamheid

Sociaal en emotionele
ontwikkeling
Taalontwikkeling Spelen en knutselen

 

Sociaal en emotionele ontwikkeling

Nooit ontwikkelt een kind zo snel als tijdens de eerste levensjaren. De sociale - emotionele ontwikkeling gaat over leren omgaan met gevoelens, een band opbouwen met anderen en leren omgaan met anderen. Het kinderdagverblijf hecht veel belang aan een goede begeleiding van deze kleine, snelle ontwikkelaars, zodat ze met veel zelfvertrouwen positief in het leven staan ten opzichte van zichzelf en de wereld om hen heen.
Welke rol kunnen de begeleidsters vervullen bij het hebben van vertrouwen in de ander van het kind?  Hoe kan men als kinderverzorgster het zelfvertrouwen van de peuter bevorderen? Hoe kan men als kinderverzorgster de zelfstandigheid van de peuter bevorderen? Wat kan men doen om het kind een positief zelfbeeld te geven?
Dit zijn vragen waar het kinderdagverblijf dagelijks aan werkt.
Het kinderdagverblijf werkt ook met het zelfevaluatie - instrument voor welbevinden en betrokkenheid voor kinderen in de opvang (ZiKo).  Hier gaat men na of de kinderen zich goed voelen en of ze de activiteiten intens beleven.