banner
lentebloempjes

 

Weetjes

Fijne en grove motoriek Ritme Voeding
Zindelijkheidstraining Slapen Zelfredzaamheid

Sociaal en emotionele
ontwikkeling
Taalontwikkeling Spelen en knutselen


Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid houdt in dat kinderen in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Met andere woorden wat kunnen de kinderen al zelf, zonder dat zij daar de hulp van anderen voor nodig hebben. 
Zelfredzaamheid is al te merken in kleine dingen, bijvoorbeeld: uw kind kan zelfstandig uit zijn beker drinken, zonder al te veel te morsen. Kinderdagverblijf Lentebloempjes hecht veel belang aan de zelfredzaamheid van de kinderen. Dit doen wij door een evenwicht te zoeken tussen het nog helpen van de kinderen in situaties waarin het kind zichzelf nog niet kan redden en het begeleiden van het kind bij die activiteiten die de zelfredzaamheid zullen bevorderen. Wij geven de kinderen het gevoel dat zij de tijd krijgen om nieuwe dingen te leren, ook al kost dit soms zeer veel geduld en energie. Wij streven ernaar om de kinderen zelfvertrouwen te geven in hun eigen kunnen.