banner
lentebloempjes

Praktische informatie

Eerste dag Wat doen bij ziekte Financiële afspraken sluitingsdagenSluitingsdagen

 

Op zoek naar opvang voor uw kind?
Sinds 2015 is het centraal registratiesysteem voor opvangvragen van start gegaan. Ouders moeten nu niet meer zelf naar kinderdagverblijven bellen om een plaats te vinden, maar moeten zich registreren op het systeem en kunnen daar hun voorkeuren voor kinderdagverblijven aanduiden. De kinderdagverblijven hebben dan ook onmiddellijk alle nodige informatie van de kinderen in hun systeem.

Wat moet u doen om u te registreren?

  • Ga naar www.kinderopvanginbrussel.be en klik op ‘registreren’.
  • Vul uw persoonlijke gegevens in (bevestiging via e-mail).
  • Vul eventueel ook de gegevens van je partner in.
  • Vul de gegevens van je (toekomstige) kind in.
  • Vul in wanneer je opvang zoekt.
  • Kies maximum 5 opvanginitiatieven.

Ouders mogen een antwoord verwachten in het begin van de maand, volgend op het moment waarop zij hun opvangvraag geregistreerd hebben en ten vroegste 7 maanden voor de gewenste startdatum. Dit antwoord kan positief of negatief zijn.
Bij een positief antwoord krijgt de ouder een voorstel via e-mail of post. De ouder contacteert dit opvanginitiatief binnen de 10 dagen om het voorstel te bespreken.

Het voorrangsbeleid van KDV Lentebloempjes is het volgende:

 • broertjes of zusjes van reeds opgevangen kinderen in het kinderdagverblijf;
 • kinderen van werknemers die tewerkgesteld zijn in het kinderdagverblijf;
 • kinderen van werknemers die tewerkgesteld zijn in een van de andere organisaties die gevestigd zijn in de site waarin ook het KDV gevestigd is, op dit ogenblik zijnde De Ark en de Vrije Basisschool Kameleon;
 • kinderen waarvan minstens één ouder het Nederlands voldoende machtig is (5 mogelijke bewijzen cfr. regelgeving);
 • kinderen waarvan het gezin een link heeft met het Nederlands;
 • kinderen waarvan minstens 1 of 2 ouder(s) werken;
 • kinderen waarvan minstens 1 of 2 ouder(s) een opleiding volgen;
 • gezinnen die in Haren of in de directe buurt van het kinderdagverblijf wonen;
 • gezinnen die in Haren of in de directe buurt van het kinderdagverblijf werken;
 • alleenstaande ouders;
 • gezinnen met een laag inkomen (voor het huidig geldende bedrag  verwijzen we naar bijlage 7 “Prijzen en tarieven”)
 • opvang omwille van pedagogische motieven en/of speciale zorgbehoeften.
 • Pleegkinderen