banner
lentebloempjes

Praktische informatie

Eerste dag Wat doen bij ziekte Financiële afspraken sluitingsdagenSluitingsdagen

 

Op zoek naar opvang voor uw kind?
Bent u op zoek naar opvang voor uw kind, aarzel dan niet om ons kinderdagverblijf te contacteren. U kan telefonisch contact opnemen met de verantwoordelijke, Davina Springael. Wij verwijzen U hiervoor op onze website door naar het menu ‘Contact’.
Aanvragen gebeuren via de website (1) van het centraal registratiesysteem. Dit kan op persoonlijke, schriftelijke of telefonische wijze. De ouders krijgen binnen 7 maanden voor de start van de opvang een antwoord op hun opvangvraag.

Het voorrangsbeleid van KDV Lentebloempjes is het volgende:

  • Broertjes of zusjes van reeds opgevangen kinderen in het kinderdagverblijf.
  • Kinderen met een opvangplan van meer dan 3 dagen.
  • Kinderen die gedomicilieerd zijn in Haren.
  • Gezinnen met een laag inkomen.
  • Alleenstaande ouders.
  • Pleegkinderen
  • Opvang omwille van pedagogische motieven en/of speciale zorgbehoeften.
(1) In de loop van 2015 zal het centraal registratiesysteem voor opvangvragen van start gaan. Ouders moeten dan niet meer zelf naar kinderdagverblijven bellen om een plaats te vinden, maar moeten zich registreren op het systeem en kunnen daar hun voorkeuren voor kinderdagverblijven aanduiden. De kinderdagverblijven hebben dan ook onmiddellijk alle nodige informatie van de kinderen in hun systeem. Het systeem is nog steeds in opmaak. Wanneer wij meer informatie hebben zullen wij u hierover inlichten en het inschrijvingsbeleid aanpassen.