banner
lentebloempjes

Voorstelling

Dagindeling Thuisopvang voor het zieke kind Rondleiding


KDV Lentebloempjes is een Nederlandstalig kinderdagverblijf, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Dit betekent dat ons kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid stelt en onder permanente begeleiding van Kind en Gezin werkt. Het kinderdagverblijf heeft een capaciteit voor 70 kinderen. KDV Lentebloempjes is lid van het Vlaams Welzijnsverbond (VWV), dat deel uitmaakt van Caritas Catholica Vlaanderen. Bij KDV Lentebloempjes kan uw kind terecht vanaf 8 weken tot de instapleeftijd naar de kleuterschool (maximum tot 3 jaar) en dit van maandag tot en met vrijdag tussen 7u en 18u. Kinderen kunnen op elke leeftijd instappen bij KDV Lentebloempjes, zij hoeven niet te starten als baby. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Indien dit voor het kinderdagverblijf mogelijk is, vangen wij kinderen met extra zorgbehoeften op.
Wij staan in voor de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van onze kinderen. Wij trachten een veilige omgeving te creëren waarin individuele, liefdevolle aandacht en genegenheid centraal staan. Bij het spelen, het eten en het slapen wordt ernaar gestreefd het ritme van elk kind te respecteren. De dagindeling, de ruimte, het meubilair en het speelgoed zijn afgestemd op de behoeften van uw kind. Wij proberen uw kind zoveel mogelijk te stimuleren op elk gebied van de ontwikkeling. Dit wordt gedaan aan de hand van aangepaste activiteiten, die passen bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook wordt de zelfstandigheid van de kinderen voortdurend gestimuleerd. Met een aantal regels worden er spelenderwijs een aantal omgangswaarden en – normen meegegeven.
Het kinderdagverblijf hanteert de ZiKo (Zelfevaluatie Instrument voor welbevinden en betrokkenheid) als pedagogisch observatiemodel. ZiKo bekijkt de kwaliteit van de opvang vanuit het standpunt van de kinderen in een groep. Er wordt nagegaan in welke mate de kinderen zich goed voelen (welbevinden) en geboeid bezig zijn (betrokkenheid). Welbevinden en betrokkenheid zijn twee onontbeerlijke voorwaarden voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. ZiKo–Vo is een observatiesysteem waarmee je elk kind systematisch kunt opvolgen en de aanpak kunt afstemmen op de ontwikkeling. De aandacht gaat naar de talenten van het kind.

Sinds 2018 hanteren we ook de MemoQ. Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit langdurige positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen. MemoQ is een zelfevaluatie instrument en staat voor ‘Meten en Monitoren van de pedagogische kwaliteit (Q)’van kinderopvang van baby’s en peuters. 
Met de MemoQ bekijken en verbeteren we de pedagogische kwaliteit binnen ons KDV. We gaan na hoe we de ontwikkeling van de kinderen nog beter kunnen ondersteunen en stimuleren en dit in samenspraak met het gezin.

Als directeur wordt er samen met het personeel nauw samengewerkt met de ouders. Ons team geeft ouders alle informatie over de dienstverlening en houdt de ouders doorlopend op de hoogte van de vorderingen die het kind maakt. Er is regelmatig overleg. De ouders geven het kinderdagverblijf alle inlichtingen die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind. Zij kunnen met hun vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten terecht bij de begeleiders van hun kind.
Kinderdagverblijf Lentebloempjes is gelegen in een rustige omgeving op wandelafstand van verschillende scholen. Er is een prachtige tuin aanwezig.
Ons motto is ervoor te zorgen dat jullie kapoenen zelfzekere en vrolijke kinderen worden, die na enkele jaren als gelukkige peuters de kribbe verlaten en het leven vol vertrouwen op school kunnen aanvatten. Wij besteden zeer veel aandacht aan de ontwikkeling van de kinderen en kunnen daarbij rekenen op onze professionele medewerksters en uitstekend materiaal.
Uw kind een fijne en leerrijke tijd bezorgen, is een uitdaging die wij dagelijks aangaan!